top of page
logo.png

הצהרה בנושא COVID 19: פרוטוקול התנהלות על הספינה
 

:רלוונטי לספינות הבאות

 

Emily Bronte, Thurgau Rhone, Viva Tiara, Viva 1, Jane Austin. Nicko Vision

להלן פרוטוקול נהלים של הספינות המצויינות למעלה. יש לקחת בחשבון שנהלים אלו פורסמו בחודש מאי 2020. נהלים אלו יתעדכנו תדיר בהתאם להנחיות משרדי הבריאות במדינות בהם שטים. יש להתעדכן בנהלים טרם היציאה לשיט

עליית הנוסעים לספינה

 

 • טרם העלייה לספינה ימלאו הנוסעים שאלון בריאותי

 • רק אנשי צוות ונוסעים רשומים יורשו לעלות לספינה לאחר שיעברו בדיקות בטיחות/בריאות כגון מדידת חום הגוף וחיטוי הידיים.

 • במקרים בהם החום הנמדד יהיה גבוה, הנוסע לא יורשה לעלות לספינה עד אשר מידת הסיכון הפוטנציאלית שלו תיקבע ע"י רשויות הבריאות המקומיות.

 • העלייה לספינה תתבצע תוך שמירה על ריחוק חברתי וקיום נהלים מותאמים המיועדים לצמצם את האינטראקציה בין האורחים ואנשי הצוות למינימום.

 • כל שלבי נוהל הרישום עודכנו על מנת ליצור חוויה נטולת מגע.

 • כללי הבטיחות העיקריים יוצגו בפני הנוסעים (בעל פה ובכתב) טרם כניסתם הראשונה לספינה.

 • במהלך שלבי העלייה לספינה בהם נדרשת אינטראקציה, ייעשה שימוש במחיצות פלסטיק וציוד מגן.

 • הספינה כולה, לרבות התאים, תעבור ניקוי/חיטוי ואוורור טרם עליית הנוסעים.

אינטראקציה בין האורחים על הספינה

 

 • חובה להשתמש במסכות המכסות את הפה בעת התנועה ברחבי הספינה.

 • יש להבטיח הקפדה על ריחוק חברתי של 1.5 מטרים או קיום ההנחיות המקומיות בדבר ריחוק החברתי ולפרסמן בבירור על הספינה.

 • יש להקפיד על אמצעי בטיחות כלליים, כגון שמירה על היגיינה בעת שיעול, ולפרסמם בבירור על הספינה.

 • הארוחות והפעילויות תאורגנה בחלונות זמן במידת הצורך על מנת להפחית את העומס בשטחים המשותפים.

 • במקרים בהם החללים אינם מאפשרים שמירה על ריחוק חברתי, יותקנו מסלולי תנועה חד-כיווניים ויוגדרו נתיבי תנועה ברורים על הספינה, על מנת למנוע מפגשים ללא שמירה על מרווח בטיחותי בין אדם לאדם.

 • כל הארוחות תתקיימנה בהגשה וללא שירותי מזנון.( יתכן וישתנה בהמשך) 

שירותים ומתקנים על הספינה

 

 • לכל הפלגה יתלווה רופא אשר יבצע בדיקות בריאות בקרב אנשי הצוות והאורחים, יעניק ייעוץ במהלך ההפלגה ויבצע הערכה של הסיכונים הפוטנציאליים בתדירות קבועה.( עדכני לשיטים שיוצאים עד סוף חודש יוני)

 • תתבצע מדידת חום של כל הנוסעים על בסיס יומי.

 • על הספינה יותקן שילוט ברור על מנת להפנות את האורחים ואנשי הצוות לנתיבי תנועה מוגדרים.

 • לא יתאפשרו שירותים כגון עיסויים או עיצוב שיער, אשר אינם מאפשרים שמירה על ריחוק חברתי.

 • שירותים הכרוכים בסיכון בינוני להפצת חיידקים, כגון טיפול במטען, יצומצמו למינימום ויבוצעו לפי נהלים מותאמים על מנת להפחית את הסיכונים.

 • לא יופעלו מתקנים בעלי שטח מוגבל או הכרוכים בסיכון מוגבר להדבקה, כגון שירותים ציבוריים.

 • עובדי הניקיון שלנו ינקטו צעדים נוספים בעת חיטוי משטחים על מנת לצמצמם את הפצתם של חיידקים למינימום באמצעות ניקוי ידיות, גרמי מדרגות, שירותים, מסעדי יד, מסילות ומעקות בטיחות -- באמצעות פתרונות ניקוי המותאמים ל-COVID-19 ובתדירות רבה אף יותר מן הרגיל.

 • אנו מעודדים את השימוש בשירות החדרים כאחד האמצעים להגבלת מספר האנשים במסעדה.

 • חפצים בלתי חיוניים העלולים לבוא במגע עם אנשים רבים לא יהיו זמינים(עיתונים, מטריות וכו').

 • לא יתאפשר ביצוע הזמנות בבר, וכל השירותים יהיו מבוססים על הגשה לשולחן.

 • כלל המזון והמשקאות יוגשו כמנות בודדות עם צורך מינימלי במגע בין המגיש לבין פריט המזון/המשקה.

 • כל אחד מן התאים יעבור חיטוי פעמיים ביום, ללא נוכחותם של האורחים. התאים ינוקו ע"י אותו חבר בצוות משק הבית בכל פעם וכל חברי צוות משק הבית יהיו מחויבים לעטות מסיכת פנים וללבוש כפפות במהלך פעילותם.

 • בכל אחד מן התאים יונח בקבוק של נוזל לחיטוי הידיים.

 • התשלומים יתבצעו באמצעות כרטיסי אשראי בלבד, למעט תשרים אשר יופקדו בקופסת תשרים ייעודית.

 

צוות המלון והצוות המבצעי

 

 • כל אנשי הצוות יעברו בדיקת COVID-19 רשמית טרם עלייתם לספינה.

 • אנשי הצוות יגיעו לספינה מספר ימים לפני האורחים על מנת להבטיח תקופת בידוד, לאחר שיישאלו אודות המקומות בהם שהו קודם לכן ומצבם הבריאותי הנוכחי והקודם.

 • יונהגו נהלים על מנת להבטיח ריחוק חברתי בין אנשי הצוות באזורי הלינה והמנוחה והאזורים המשותפים המשמשים את הצוות.

 • כל אחד מאנשי הצוות יעבור הדרכה והכשרה ברורה על מנת להבטיח את קיום הפרוטוקולים הקשורים ל‑COVID-19.

 • אנשי הצוות יהיו מחויבים להרכיב ציוד מגן במהלך שעות העבודה ובעת אינטראקציה עם האורחים.

 • אם רופא הספינה יקבע כי אותר נשא מאומת של COVID-19 על הספינה, או כי קיים חשד לקיומו של נשא כזה, תופעל תכנית לניהול התפרצות. האדם החשוד כנשא יונחה באופן מיידי לעטות מסכה רפואית, להפקיד על כללי ההתנהגות בעת שיעול ועל היגיינת הידיים; האדם החשוד כנשא יבודד בתא בידוד שיוגדר מראש, כאשר הדלת סגורה. יינקטו אמצעים למניעת הדבקה על פי הנחיית ארגון הבריאות העולמי (2, 6). הורדתו של האדם החשוד כנשא מן הספינה והעברתו למתקן רפואי יבשתי לצורך הערכה נוספת ובדיקות מעבדה תוסדרנה בהקדם האפשרי בשיתוף עם רשויות הבריאות בנמל.

bottom of page